Left Right

Papildomi mokymai

Papildomi mokymai skiriami teisę vairuoti praradusiems asmenims.

Papildomų mokymų vieta:
Vingio g. 16, Klaipėda

Atsakingas asmuo

Juozas Mielkaitis

Tel. nr.: +370 (699) 42560

Mokymo įstaigos kontaktai ir darbo laikas

Skubūs kursai vienam asmeniui pagal susitarimą (skambinti nurodytu tel.)

Mokantis grupėmis, 2 žmonės ir daugiau kaina – 80 Eurų.

Dėl vykdomų kursų  datos skambinti nurodytu telefonu.

(arba mokiniui pageidaujant jam patogiu metu pagal susitarimą)

radedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, privalo:

 

Vairuotojas, ateidamas mokytis, privalo turėti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  2. Administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė
  3. Vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas ir galiojančią medicininę pažymą.
  4. Pažeidimo aprašą.

Išklausę kursą gausite, kursų baigimo pažymą.

DĖMESIO NAUJIENA !!!!!

Suteikiame juridinę pagalbą, norintiems susigrąžinti atimtą teisę vairuoti anksčiau nustatyto termino.

Reikalngi dokumentai:

1. Teismo nutarimas (nutartis), kuriuo buvo atimta teisė vairuoti transporto priemones;

2. Administracinių teisės pažeidimų registro išrašo apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus (rekomenduojame išsiimti per e.policija portalą);

3. Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;

4. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas, patvirtinantis, kad pareišėjas išklausė paskaitų kursą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai;

5. Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažyma;

6. Mokėjimo nurodymas, arba banko išrašas, įrodantis sumokėtą teismo, ar policijos paskirtą baudą;

7. Charakteristika iš darbovietės;

8. Priklausomybės ligų centro medicininė pažyma;

Kiti dokumentai( atsižvelgiant į kliento individualią situacija).

 

Vidaus tvarkos taisyklės